Bildnamn

Företagets bildades 1972 och bedrev mestadels arbeten inom industin fram till mitten av 80 talet, därefter utvecklades vvs-arbeten med inriktning på fastighet o service arbeten.

1997 skedde ett generationsskifte inom ägarskapet då nästa generation tog över o driver idag företaget vidare.

Idag verkar vi inom alla områden så som Industri, fastighet samt service.

Vi samarbetar och utför tjänster åt byggföretag samt arbeten åt kommuner och fastighetsbolag samt privatpersoner.